dissabte, 26 de març del 2011

26-03-2011: Constituïda l'Associació d'Amics del Campament dels Soldats
Benvolguts,

A dia d’avui, dia 26 de març de 2011, cap a les 11:30 h., s’ha celebrat l’assemblea constituent de l’Associació d’Amics del Campament dels Soldats. Hem estat una vintena de persones les que hem pujat fins al propi Campament i hem anomenat la junta directiva, que estarà formada per president, secretari, tresorer i tres vocals.

En primer terme, emperò, s’ha exposat un manifest fundacional, en el qual es citen alguns plantejaments sobre la manera que té l’Associació d’entendre la Memòria Històrica. Aquest mateix document també recull els objectius bàsics que ens marcam, citats alhora en els Estatuts:


“L’elevada sensibilitat que en els darrers temps se dóna en torn a la qüestió de la Memòria Històrica, vinculada essencialment al període de la Guerra Civil i de la Dictadura franquista, mos empeny, entre d’altres motivacions, a constituir-mos com Associació d'Amics del Campament dels Soldats.

Aquest projecte té fonamentalment una vocació i una orientació pública, en el sentit que els resultats que se’n desprenguin seran difosos amb els mitjans que es considerin més adients en cada moment i que alhora permetin un abast més ample. Encara més, de la màxima difusió possible d’aquests resultats en dependrà l’èxit del projecte, ja que sols entenem la Memòria Històrica com un fenomen col·lectiu cridat a ser element de vertebració social.

El projecte, com tota acció pública, està revestit d’un component polític. Mos semblaria absurd i fora de lloc provar d’escudar-mos en termes d’objectivitat o neutralitat, ja que tenim la convicció que cap discurs no és asèptic, sinó que ve determinat per la trajectòria personal, motivacional, acadèmica, etc. d’aquell que l’articula. Així, assenyalam, des de bon principi, el nostre arrenglament inequívoc en els posicionaments polítics més estrictament democràtics i en la condemna contundent de qualsevol forma de govern de caire autoritarista, absolutista o totalitari.

Ara bé, manifestam que independentment de les vinculacions personals dels membres de l'associació, aquesta no està adherida de manera efectiva a cap de les formacions polítiques actuals.

Una de les aspiracions últimes de l'Associació és la d’assolir un grau més elevat d’articulació de la societat balear. Això ho creim possible a partir d’un coneixement més ample del passat recent del país, d’una anàlisi del mateix abordat des de diferents perspectives i experiències i d’un debat constant.

Tal i com entenem la Memòria Històrica, centrarem el focus d’atenció principalment en la figura de la “víctima”, fossin quins fossin els ideals que aquesta professés o el grup social, cultural o econòmic al que pertanyés.

Moguts per raons filantròpiques, posam l’accent en la denúncia de qualsevol delicte avui titllat de lesa humanitat (assassinats, deportacions, segrests, tortures, empresonaments, treballs forçats, violacions, persecucions, etc. per raons polítiques, ètniques, culturals, religioses) comès en l’etapa històrica de la Guerra Civil i la Dictadura franquista. Així mateix, el rebuig cap a actuacions d’aquesta índole el fem extensible a tot aquell context en què s’hagin donat o es donin.

Entenem que el fet de publicitar aquests delictes i, sobretot, la consecució d’una condemna social unívoca dels mateixos, contribuiria a restituir o reparar la dignitat damnada d’aquells que els patiren en primera persona. Al mateix temps, creim que significaria un reforçament necessari dels fonaments democràtics que han de regir la vida pública actual, meta a la que només s’hi pot tendir a partir de la revalorització dels conceptes de  tolerància, solidaritat, diàleg i respecte.

Amb aquests plantejaments, pensam que els objectius de la nostra Associació han de ser:

-         La preservació de les restes del Campament dels Soldats, ubicat a s’Alqueria Vella, dins el Parc Natural de la Península de Llevant, Artà, Mallorca, així com la conservació i dignificació dels espais de repressió franquista associats, entesos com a eines clau per a desenvolupar polítiques de Memòria Històrica.
-         L’estudi dels mecanismes de repressió de la Dictadura franquista, amb especial interès en les restes  del Campament i les fonts documentals sobre les circumstàncies que envoltaren la seva construcció i la realitat que hagueren de patir els que foren obligats a habitar-lo entre els anys 1941 i 1943.
-         La divulgació de les consecucions pel que fa als dos anteriors objectius i de l’experiència viscuda pels que estigueren privats de llibertat al Campament, com a via per a crear un debat i una reflexió social encaminada a desterrar tota violència de l’àmbit cívic.”


Ha estat, doncs, una jornada il·lusionant perquè avui començam de veres el nostre camí. Tenim tota la feina per endavant i necessitarem de la col·laboració, les idees, el treball de molts. Així, convidam tothom a unir-se a l’Associació. Tan aviat com ens sigui possible penjarem en el blog les butlletes d’inscripció, així com també els Estatuts.

Moltes gràcies a tots els que heu pujat avui fins al Campament i també als companys de TV de Mallorca, que han cobert l’acte i han fet una peça per al Telenotícies de les 20:00h.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada